Select language
  • Asfalttikuitu
  • Asfaldikiud
  • Asphalt fibre
  • Asfaltfiber

Asfaltfiber EKI 12

Stenmastixasfalt (SMA) är populärt som beläggning på livligt trafikerade vägar i Europa. I Finlands krävande klimat- och terrängförhållanden passar den utmärkt. SMA:s fördelar är dess slitstyrka (dubbdäckshärdighet), deformationsmotstånd (värmehärdighet) och vattenfasthet.

Cellfibrerna Eki-12 och Eki-12G möjliggör en hållbarare och mer långlivad väg. Till Eki-fibrernas fördel räknas också cellulosafibrernas miljövänlighet.

Cellfiber fås i två former: bulkfiber (Eki-12) och granulat (Eki-12G). Eki-12 fås i minutpåsar (6kg) samt i stora säckar (ca 420kg) och Eki-12G fås i stora säckar (850kg). Eki-12 och Eki-12G:s genomsnittsdosering i SMA-massan är 0,3 – 0,5 viktsprocent och kan preciseras när asfalten proportioneras.

Know-how är en styrka

Ekovilla Oy har utvecklat sin egen teknologi för att defibrera papper och har varit en professionell slipare allt sedan 1979. Ekovilla är känt utom för asfaltfiberprodukter också som tillverkare av Ekovillavärmeisolering. Bolaget äger tre fabriker; i Kuusankoski, Kiminge och Ylistaro.

Asfaltfibrerna levereras direkt från Ekovilla Oy:s fabrik i Ylistaro. Eki-12 och Eki-12G framställs till PANK-klassificeringens krav.

Tag kontakt

Ekovilla Oy Ylistaro
Pajatie 1
61410 YLISTARO AS

Keskus puh. (06) 474 5300
Fax. (06) 474 0956
Sähköposti: ylistaroekovillacom

Pyydä tarjous