Select language
  • Lisäeristäminen
  • Lisasoojustamine
  • Additional insulation
  • Tilläggsisolering

Tilläggsisolering och renovering - Varför tilläggsisolera?

1. Du sparar pengar

I takt med att energikostnaderna ökar lönar det sig också allt mera att tilläggsisolera. I bästa fall betalar isoleringen sig tillbaka på några år. Ännu i början av 2000-talet hade man lägre krav på isoleringens tjocklek än vad man har idag. Det finns ofta också brister i byggnadernas lufttäthet. Man höjer ofta temperaturen i ett rum när den som vistas där upplever drag. Redan en höjning på några grader kan öka energikonsumtionen med till och med 20 procent.

2. Boendekomforten i ditt hus ökar

Genom att tilläggsisolera och göra huset lufttätt hindrar du drag som kyler ner konstruktioner och rumsytor.

3. Värdet på ditt hus stiger

Genom att tilläggsisolera och göra ditt hus tätare förbättras energieffektiviteten och marknadspriset stiger. En bättre energieffektivitet innebär också en lägre fastighetsskatt i framtiden.

4. Du sparar på miljön

Genom att välja en effektiv och ekologisk värmeisolering kan husägaren märkbart minska på det koldioxidspår som boendet orsakar.

Tilläggsisolering lönar sig också med tanke på naturen, eftersom byggnaderna konsumerar över 40 procent av all energi som går åt i Finland. Av detta går hälften till uppvärmning. Onödig uppvärmning ökar växthusgasutsläppen, bland annat utsläppen av koldioxid, och belastar de allt mindre energiresurserna på vår planet.

Pyydä tarjous