Select language
  • Rakenneopas
  • Ekovilla konstruktsioonide juhend
  • Ekovilla construction guide
  • Ekovilla konstruktionshandbok

Ekovilla konstruktionshandbok

Handboken innehåller anvisningar för de vanligaste konstruktionerna som isoleras med Ekovilla. I handboken behandlas olika vinds- och golvbjälklag samt olika väggkonstruktioner. Särskild uppmärksamhet har fästs vid aspekter som är viktiga med tanke på installeringen.

I konstruktionshandboken beskrivs också byggnadens lufttäthet och i samband med det viktiga detaljer om energieffektivitet. Här kan du ladda ned isoleringstjocklekarna i olika delar av byggnaden enligt U-värdena.

Pyydä tarjous