Select language
  • Ohjeet
  • Juhendid
  • Instructions
  • Instruktioner

Anvisningar för Ekovilla-isolering

Till Ekovillas servicekoncept hör att utveckla och instruera om lufttäta konstruktioner. Detaljerade handledningar hjälper byggare och planerare att fästa uppmärksamhet vid konstruktionernas kritiska punkter och göra byggelementens skarvställen lufttäta.
Bygghandledningen innehåller detaljerade anvisningar för de vanligaste konstruktionerna som isoleras med Ekovilla. Guiden behandlar olika övre- och bottenbjälklag samt väggkonstruktioner. Speciell uppmärksamhet ägnas kritiska punkter vid installerandet.

Pyydä tarjous