Select language
  • Usein kysytyt
  • Korduma kippuvad küsimused
  • Usein kysytyt
  • Usein kysytyt

Kysymyksiä ja vastauksia

Tämä sivu antaa vastauksia yleisimpiin Ekovillan käyttöä koskeviin kysymyksiin. Uudisrakentamiseen ja lisäeristämiseen liittyviä vastauksia löydät alla olevista linkeistä. Löydät myös yleisempiä rakennusfysiikkaan liittyviä asioita omana osiona. 

Lataa tästä:

Halutessasi lisätietoja ole hyvä ja ota yhteyttä tekniseen neuvontaan

Valitse kategoria:

Lisäeristäminen

Ekovillan puhallusvilla vai levyvilla lisäeristämiseen?

Yläpohjan lisäeristämisessä käytetään yleisimmin puhallusvillaa, poikkeuksena altapäin eristettävä vinon yläpohjan koolausväli johon voi asentaa levyvillan. Hirsiseinän lisäeristämisessä ruiskutettava eriste täyttää raot ja kolot tehokkaasti. Puruseinien lisäeristämisessä voi käyttää myös levyvillaa.

Kannattaako lisäeristäminen?

Yläpohjan lisäeristäminen maksaa yleensä jo muutamassa vuodessa itsensä takaisin. Seinien lisäeristäminen kannattaa tehdä ulkoverhouksen uusimisen tai sisäremontin yhteydessä. Energialaskun pienenemisen lisäksi lisäeristäminen vähentää myös lämmityksestä aiheutuvia päästöjä.

Paljonko lisäeristys maksaa?

Lisäeristyskohteet ovat lähes kaikki erilaisia, joten hinnan määrittely kannattaa pyytää valtuutetulta Ekovilla-palveluyrittäjältä. Asennuspalvelun tekemästä työstä saa kotitalousvähennyksen. 
Esimerkki; 125 m2 suora yläpohja, lisäeristys 200 mm, hinta asennettuna noin 1100 €

Puhallettava Ekovillan voit asentaa myös helposti itse. Kone ja villat löytyyvät jälleenmyyjiltämme kautta Suomen.

Onko lisäeristäminen turvallista?

Lisäeristäminen kannattaa suunnitella hyvin kartoittaen vanhat rakenteet. Asiantunteva Ekovilla-palveluyrittäjä tarkastaa  yläpohjasi kunnon ja kertoo mahdollisista puutteista ja esittää korjausehdotuksen.

Voiko Ekovillaa lisätä muiden eristeiden päälle?

Ekovillaa voidaan käyttää lisäeristeenä purun, sammaleen ja mineraalieristeen päällä.   Puukuidusta valmistettu eriste sitoo ja luovuttaa kosteutta tasapainottaen myös ullakkotilan kosteutta.

Mitä toimenpiteitä tarvitaan ennen lisäeristämistä?

  • yläpohjasta siivotaan kaikki sinne kuulumattomat tavarat
  • rakennetaan kulkusillat
  • tarkistetaan piipun paloeristys
  • räystäsalueiden tuulenohjaimet/suojaus
  • yläpohjan tuuletus
  • selvitetään saatavilla oleva virta ja varmistetaan sen riittävyys palveluyrittäjältä

Ekovillatuotteisiin»

Uudisrakentaminen

Eristetäänkö uudisrakennus puhallusvillalla vai Ekovillalevyllä?

Kumpaakin tuotetta voidaan käyttää; suorat yläpohjat eristetään puhallusvillalla. Paarteiden välit voidaan eristää myös levyvillalla, jonka päälle puhallus suoritetaan. Palkki- ja kehäristikko yläpohjat eristetään ns. ontelopuhalluksena. Seinien eristämiseen soveltuvat molemmat tuotteet.

Mitä tarkoittaa hengittävä rakenne?

Hengittävyys on oikeastaan kosteuden hallintaa ja se määritellään seuraavasti: 

Hengittävällä rakenteella tarkoitetaan rakennetta, johon voi helposti siirtyä ympäristöstä ns. diffuusiolla vesihöyryä ja jossa vesihöyry voi sitoutua hygroskooppiseen aineeseen tai vapautua siitä siirtyen takaisin ympäristöön.Vesihöyrypitoisuudet sisä- ja ulkotilojen välillä pyrkivät tasaantumaan ja sitä siirtyy sinne missä missä vesihöyryä on vähemmän.

Selkokielellä hengittävyys tarkoittaa sama-aineisen rakenteen kykyä sitoa ja luovuttaa kosteutta. Kun koko rakenne ilmansulkuineen tehdään sama-aineisena puukuituisista materiaaleista, kykenevät ne sitomaan, siirtämään ja luovuttamaan vesihöyryä luonnollisella tavalla. Kosteus ei varastoidu kuituihin, vaan liikkuu suuntaan, jossa sitä on vähemmän.

Miksi Ekovilla-eristeiden kanssa ei tarvita muovia, vaan ilmansulkupaperi riittää?

Ekovilla on puukuitua ja se kykenee puun tavoin sitomaan ja luovuttamaan kosteutta. Eristeen lämpimälle puolelle laitettava X5-ilmansulku hidastaa riittävästi talvisaikaan ilman kosteuden läpimenoa, mutta läpäisee kuitenkin kesäaikana kun kosteuspaine on ulkoa sisälle.

Miksi väitetään, että hengittävä rakenne on hatara?

Hengittävyys sekoitetaan usein ilmanliikkeeseen rakenteessa ja huoneiden ilmanvaihtoon. Samalla sekoitetaan pahasti kaksi käsitettä; hatara, epäviihtyisä ja määräysten vastainen rakenne sekä diffuusisesti vesihöyryä läpäisevä, ilmanpitävä ja määräysten mukainen rakenne, josta on vuosikymmenien hyvät kokemukset. Hengittävä rakenne ei kuitenkaan korvaa ilmanvaihtoa.  

Millainen on Ekovillan paloturvallisuus?

Ekovilla on puupohjainen materiaali, jota ei luokitella palamattomaksi. Eristeen toiminnalliset palo-ominaisuudet ovat hyvät, tiiviillä eristeellä saadaan kantavillekin rakenteille tunnin (REI60) kestäviä tehokkaasti osastoivia rakenteita.

Ekovillatuotteisiin»

Selluvilla ja puukuitueriste käsitteenä

Puukuitueriste selluvilla on maailman vanhin teollisesti valmistettu lämmöneriste. Selluvillan perusraaka-aineena käytetään valikoitua sanomalehtipaperia. Puukuitupohjainen lämmöneriste sitoo,siirtää ja luovuttaa kosteutta menettämättä silti lämmöneristyskykyään.

Mikä on selluvilla, mikä on puukuitueriste?

Selluvilla on muotoutunut Suomessa yleisnimeksi sanomalehtikeräyspaperista valmistetulle eristeelle. Eristeestä käytetään myös nimitystä puukuitueriste.

Useat yritykset valmistavat eristettä omalla tuotemerkillään, joista tunnetuin on Ekovilla. Saman niminen perheyritys on puukuitueristeiden markkinajohtaja Suomessa ja sen yhteistyökumppaneina toimii johtavat rautakaupat, talotehtaat ja saneerausliikkeet. 

Rakennusfysiikan käsitteitä

Ekovilla-eristeiden lämmönjohtavuus

Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot määritetään standardin
SFS-EN ISO 10456 mukaan. Ekovillan ilmoitettua lämmönjohtavuutta (23 °C/50 %) voidaan käyttää sellaisenaan suunnitteluarvona.

Osapaine ja diffuusio

Ilma on kaasuseos, joka sisältää hapen, hiilidioksidin ja muiden kaasujen ohella myös kaasumaista vettä eli vesihöyryä. Kaasuilla on kullakin oma paineensa, ja ilmanpaine on näitten osapaineitten summa. Kahdessa eri huoneessa tai talon sisällä ja ulkopuolella vesihöyryn osapaine aivan kuten ilman lämpötilakin on usein eri suuruinen.

Vesihöyryn osapaine on sitä suurempi mitä enemmän vettä on ilmassa eli mitä suurempi on sen absoluuttinen kosteus.

Jos eri paineisten tilojen välillä on yhteys, vaikka seinän läpikin, pyrkii osapaine-ero näiden välillä tasoittumaan, aivan kuten lämpötilaerokin. Toisin sanoen vesihöyryä siirtyy kosteasta kuivempaan, kunnes ero on hävinnyt. Tätä vesihöyryn siirtymistapaa sanotaan diffuusioksi.

Hygroskooppinen kosteus

Hygroskooppinen kosteus on kosteutta, jonka huokoinen aine pystyy sitomaan ilmasta ja luovuttamaan sen takaisin ilmaan. Kosteus asettuu tasapainotilaan ympäristönsä kanssa, jolloin aineella on hygroskooppinen tasapainokosteus.

Rakennusaineiden hygroskooppisuus vaihtelee hyvin paljon. Puupohjaisilla aineilla se on suuri, mineraalipohjaisten aineiden hygroskooppisuus on hyvin pieni. Rakennusaineen, kuten lämmöneristeen, kykyä sitoa ja luovuttaa kosteutta kutsutaan kosteuskapasiteetiksi ja sillä on suuri merkitys rakenteen kosteusteknisen toiminnan kannalta. Suuri kosteuskapasiteetti tasaa kosteuden liikkeitä ja vähentää kosteusvaurion vaaraa.

Pyydä tarjous