Select language
  • Lisäeristyksen suunnittelu
  • Lisasoojustuse planeerimine
  • Planning additional insulation
  • Planering av tilläggsisolering

Kartoitukset

Lisäeristäminen kannattaa suunnitella tarkoin. Vanhat rakenteet pitää kartoittaa kattavasti ja kohteessa on myös suoritettava rakennusfysikaalinen tarkastelu; esimerkiksi rakenteen sisään jäävät höyrynsulkukalvot, maalit yms. tiiviit pinnat saattavat aiheuttaa nopeasti home- ja lahovaurioita.

Pyydä asiantunteva Ekovilla-palveluyrittäjä kartoittamaan lisäeristyskohteesi. Saat heiltä havainnollisia neuvoja lisäeristyksissä tarvittavista toimenpiteistä.

Lisäeristeen materiaalin valinta

Mikäli vanha eriste on orgaanista (purua, sammalta yms.), lisäeristäminen kannattaa suorittaa Ekovilla-eristeellä, joka myös on orgaaninen. Tämä siksi, että tuon ajan rakennuksissa ei ole höyrynsulkukerrosta, vaan ilmatiivis paperi.

Lisäeristettäessä vanhan eristeen lämpötila nousee, ja se kykenee sitomaan myös enemmän kosteutta. Lisäeristeelle tärkeä ominaisuus on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta vanhan eristeen tavoin. Näin vältytään kosteuden tiivistymiseltä ja mahdolliselta mikrobikasvustolta vanhan orgaanisen purueristeen ja lisäeristeen välissä.

Tuuletus yläpohjassa

Tuuletetussa yläpohjarakenteessa on katteen ja eristyksen välissä ilmatila. Tila on yhteydessä ulkoilmaan ja sen kautta tuulettuu yläpohjan läpi tuleva kosteus ulos painovoimaisesti, tuulen aiheuttaman paine-eron avulla tai joskus myös koneellisesti.

Harjakattoisissa taloissa kannattaa hyödyntää savupiippuvaikutuksen aikaansaama parempi tuuletus asentamalla harjan kohdalle tuuletusritilä rakennuksen päätyihin.

Tuuletuksen lisääminen koneellisesti voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä rakenteen kylmiin osiin, mikäli yläpohjan ilmansulku ei ole tiivis; mitä huonompi yläpohjan ilmatiiviys ja mitä parempi tuuletus, sitä enemmän sisäilmakosteutta imeytyy läpi. Siksi joskus on parannettava ilmatiiviyttä joko sisäverhousten uusimisen yhteydessä tai poistamalla vanha eriste ja asentamalla ilmansulku ullakon kautta.

Pyydä tarjous