Select language
  • Ohjeet
  • Juhendid
  • Instructions
  • Instruktioner

Ohjeita Ekovilla-eristämiseen

Ekovillan palvelukonseptiin kuuluu ilmatiiviiden rakenteiden kehittäminen ja opastaminen. Seikkaperäiset oppaat auttavat rakentajia ja suunnittelijoita kiinnittämään huomiota rakenteiden riskipaikkoihin ja tekemään rakennusosien liittymäkohdista ilmatiiviitä.

Olemme koonneet tälle sivustolle Ekovilla-eristämiseen liittyvät ohjeistukset. Sivulta löytyy puhalluseristämisen huomioivia, ohjeellisia rakennekuvia sekä asennusohjeita levy- ja puhalluseristämiseen. Lisäeristämiseen liittyvät ohjeet ovat omana kokonaisuutena.

Tervetuloa tutustumaan!

Pyydä tarjous