Select language
  • Hengittävä
  • Hingav
  • A breathing structure
  • En konstruktion som andas

Hengittävä

Talollasi on oma elämä aivan kuten sen asukkaillakin. Elääksemme meidän on hengitettävä. Puukuitu antaa talosi rakenteiden hengittää tavalla, joka tasaa myös sisäilman kosteuden vaihteluita luonnon omalla menetelmällä. Hengittävä talo kertoo turvallisuudesta ja hyvästä olosta. 

Mitä hengittävällä rakenteella tarkoitetaan?

Kun annat talosi hengittää eli annat sen hengittäville rakennusosille luonnolliset olosuhteet, talosi voi hyvin ja pitkään. Sama-aineisista, puupohjaisesta materiaaleista rakennetut puurakennukset ovat kestäneet satoja vuosia. Hengittävyys on tuttua hirsirakennuksista ja sama puun hengittävyys saavutetaan myös puun kuituja hyödyntämällä, Ekovilla-eristeillä.

Luonnollista kosteuden hallintaa ja kuivumiskykyä

Ilmassa on kosteutta, näkymätöntä vesihöyryä, joka tunkeutuu kaikkialle. Huoneilman kosteus vaihtelee, samoin ulkoilman kosteus. Kosteus pyrkii tasaantumaan ja vesihöyryä siirtyy sinne missä sitä on vähemmän. On mahdotonta estää ilman kosteutta menemästä rakenteeseen. Siksi on viisasta valita eristemateriaali, joka kykenee käsittelemään ja siirtämään vesihöyryä luonnollisella tavalla.

Ekovilla-eriste koostuu puukuiduista, joilla on tämä kyky. Vaikka puukuidulla on suuri kosteuskapasiteetti, kosteus ei varastoidu kuituihin, vaan liikkuu suuntaan jossa kosteutta on vähemmän. Eristeen sisällä kosteus ei siten nouse normaalioloissa suuremmaksi kuin ulko- tai sisäilman kosteus. Näissä olosuhteissa Ekovilla toimii lämmöneristeenä aivan normaalisti. Hengittävyys on kykyä sitoa, siirtää ja luovuttaa kosteutta. Hengittävyys rakenteessa on kuivumiskykyä.

Katso animaatio hengittävän rakenteen toimintaperiaatteesta 

  • Huoneilmassa olevaa vesihöyryä voi sitoutua eristeen orgaanisiin kuituihin ja vapautua kuiduista, kun ilman vesihöyrypitoisuus ympärillä pienenee.
  • Rakenteeseen päässyt vesihöyry sitoutuu orgaanisiin kuituihin, ei tiivisty kuitujen pinnoille vedeksi ja aiheuta normaalitilassa kosteusongelmia.
  • Kuitujen vesihöyrypitoisuudesta riippumatta eriste toimii normaalisti.
  • Riittävä höyrytiiviys saavutetaan Ekovilla X5 –ilmansulkupaperilla.

Lataa Lämpimän, hengittävän ja ekologisen eristämisen opas » 

Hengittävä rakenne - fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan

HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE
Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan

Kirja keskittyy Suomessa tavanomaisiin levyverhottuihin puurunkorakenteisiin, hengittävän rakenteen mahdollistaviin toimintaperiaatteisiin ja rakenneratkaisuihin.

Kirjan kohderyhmänä ovat rakentamisen ammattilaisten lisäksi kaikki rakentamista tai rakennuttamista suunnittelevat. Perusasiat pyritään esittämään yleistajuisesti fysikaalisesta täsmällisyydestä tinkimättä.

Huoneilman kosteus vaikuttaa sekä suoraan että monin tavoin myös välillisesti huoneilman laatuun. Sisäilmastoasiantuntijoiden lisäksi ihmiset alkavat yleisesti olla tietoisia siitä, että liian kostea tai liian kuiva huoneilma aiheuttaa ongelmia.

Tässä julkaisussa tarkastellaan "hengittävän rakenteen" käsitettä ja toimintaa tutkimusten valossa. Rakenteen hengittävyydellä, niin kuin se määritellään, vaikutettaan merkittävästi huoneilman kosteuteen ja jossakin määrin myös huonelämpötilaan. Hengittävyyteen liittyy myös muita myönteisiä piirteitä, joita tässä julkaisussa tarkastellaan. Julkisessa keskustelussa esiintyneiden väärinkäsitysten johdosta täsmennetään myös joitakin seikkoja, jotka eivät kuulu hengittävän rakenteen ominaisuuksiin.

Lue lisää Hengittävä puukuiturakenne-kirjasta »

Pyydä tarjous