Select language
 • Ekologinen
 • Ökoloogiline
 • Ecological
 • Miljövänlig

Ekologinen

Ekovilla valmistetaan pääosin kierrätetystä puukuidusta, hyödyntäen lukemaasi sanomalehteä! Eriste voidaan myös kierrättää käyttämällä se vaikkapa uudelleen eristeenä. Kun eristät metsän tuottamalla Ekovillalla, talosi eriste sitoo puukuidussa olevan hiilen käyttöiäkseen itseensä pienentäen osaltaan rakentamisenkin aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

Ekologinen valmistusprosessi ja materiaali

Rakentamisen, asumisen ja lämmittämisen seurauksena syntyy hiilidioksidipäästöjä, joiden määrään rakentaja voi vaikuttaa omilla valinnoillaan. Rakennustuotteiden valmistuksessa syntyneet päästöt näyttelevät entistä suurempaa osuutta rakennusten kokonaispäästöissä, koska asumisajan päästöt pienenevät rakenteiden energiatehokkuuden parantuessa. Ekovillalle on laadittu ympäristöseloste, joka kertoo valmistuksen hiilipäästön sekä myös puutuotteille ominaisen hiilisisällön. Ympäristöseloste on laadittu voimassa olevien, Euroopassa yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaan. 

Ekovilla valmistetaan kierrätetystä puukuidusta ja siksi sen valmistusprosessin kuluttama energia ei ole suuri. Ekovilla-eriste myös sitoo puukuiduissa olevan hiilen koko käyttöiäkseen itseensä, pienentäen näin asumisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Mikäli rakennus puretaan ja Ekovilla-eristeet poistetaan, tuotetta voidaan uusiokäyttää sellaisenaan lämmöneristeenä. Elinkaarensa lopussa sitä voidaan käyttää energian tuottamiseen muun polttoaineen mukana tai laimentaen maanparannusaineena.

Info

Oheisista valikoista avautuu lisätietoa Ekovillan ympäristöprofiilista:
( Laadittu EN15804 ja EN16485 mukaan)

 • ylin osio kertoo koko esimerkkirakennuksen eristeen  hiilidioksidi-päästön 
 • eristeeseen sitoutuneen hiilen määrän
 • esimerkkiin on myös laskettu eristeen tuotannossa käytetty energiankulutus
 • alemmista valikoista löytyy päästöarvot eristekiloa kohden

Ekovillan aiheuttama CO2-päästö ja hiilisisältö rakennustasolla, esimerkkirakennus

Kuvan mukainen talo on asuinpinta-alaltaan 180 m2. Ekovillaa talon ulkovaippaan on puhallettu 6500 kg.

 •  eristeiden valmistuksen hiilidioksidipäästö on 2400 kg
 • puukuituisen Ekovilla-eristeen hiilisisältö on 7200 kg

Taloon käytetyn eristeen valmistuksen kuluttama energia:

 • uusiutumattoman energian käyttö 61500 MJ
 •  uusiutuvan energian käyttö 20000 MJ

Tiedot perustuvat EN 15804 ja EN 16485 standardien mukaan määriteltyyn ympäristöselosteeseen.

Pyydä tarjous