Select language
 • Ekologinen
 • Ökoloogiline
 • Ecological
 • Miljövänlig

Ökoloogiline

Ekovilla toodetakse peamiselt taaskasutatud puitkiust, milleks kasutatakse Sinu poolt loetud ajalehti! Isoleeraine taaskasutus on samuti võimalik kasutades seda näiteks uue isoleermaterjalina. Kui kasutada isolatsiooniks metsa poolt pakutavat Ekovilla, kasutab Sinu kodu isoleeraine puitkius olevat süsinikku oma elueaks, vähendades seega omalt poolt ehitusega kaasneva süsiniku jalajälge.

Ökoloogiline tootmisprotsess ja materjal

Ehitamise, elamise ja kütmise tagajärjel eraldub õhku ka süsinikdioksiidi, mille kogust on võimalik ehitajal oma valikutega mõjutada. Nimelt mängivad ehitustoodete valmistamisel tekkinud saastekogused varasemast suuremat rolli hoonete kogu saastehulga arvestamisel, sest elamisajal tekkiv saastekogus väheneb konstruktsioonide energiatõhususe paranemisel. Ekovillale on ettenähtud keskkonnatingimused, mis puudutavad tootmisega kaasneva süsiniku heitkoguste ning muude puittoodetele omaste süsinike koguste tingimusi. Keskkonnatingimused vastavad kehtivatele, Euroopas üldtunnustatud standarditele.

Ekovilla valmistatakse taaskasutatavast puitkiust, mistõttu ei ole tootmisprotsessi käigus tarbitav energia hulk suur. Ekovilla isoleermaterjal seob puitkius oleva süsiniku kogu oma elueaks enda külge, vähendades seeläbi elamisest tulenevat süsiniku jalajälge. Kui hoone lammutatakse ja Ekovilla isoleermaterjalid eemaldatakse, on võimalik toodet taaskasutada sellisena soojusisolatsioonis. Eluea lõpus on võimalik kasutada energiat tootmises koos muu kütusega või pinnasetööde raames.

Info

Juuresolev valik pakub lisateavet Ekovilla keskkonnaprofiili kohta:
(Koostatud vastavalt EN15804 ja EN16485)

 • Kõige ülemine osa tutvustab kogu näidiskonstruktsiooni isolatsiooni süsinikdioksiidi
 • Heitgaasi kogunenud süsiniku hulka
 • Näite puhul on välja arvestatud isoleermaterjali tootmisel kasutatud energia tarbimisega
 • Alumine osa tutvustab heitkoguseid ühe isolatsioonikilo kohta

Ekovillaga kaasnev CO2-heitgaas ja süsiniku sisaldus ehitusobjektil, näidiskonstruktsioon

Kuvan mukainen talo on asuinpinta-alaltaan 180 m2. Ekovillaa talon ulkovaippaan on puhallettu 6500 kg.

 • eristeiden valmistuksen hiilidioksidipäästö on 2400 kg
 • puukuituisen Ekovilla-eristeen hiilisisältö on 7200 kg

Taloon käytetyn eristeen valmistuksen kuluttama energia:

 • uusiutumattoman energian käyttö 61500 MJ
 • uusiutuvan energian käyttö 20000 MJ

Tiedot perustuvat EN 15804 ja EN 16485 standardien mukaan määriteltyyn ympäristöselosteeseen.

Pyydä tarjous