Select language
  • Hengittävä
  • Hingav
  • A breathing structure
  • En konstruktion som andas

Hingav

Sinu kodu elab oma elu, täpselt nagu selle elanikudki. Eluks vajame me õhku. Tänu puitkiule hingavad Sinu kodu konstruktsioonid viisil, mis ühtlustab ka sisekliima niiskuse kõikumisi loomulikul moel. Hingav maja on turvalisuse ja heade tingimuste sümboliks.

Mida hingava konstruktsiooni all mõeldakse?

Kui Sa lased oma majal hingata, st pakud selle hingavatele konstruktsioonidele loomulikke tingimusi, elab Sinu kodu hästi ja kaua. Samasugustest koostisosadest, puidupõhistest materjalidest ehitatud puitkonstruktsioonid on pidanud vastu sadu aastaid. Hingamine on meile tuttav juba palkkonstruktsioonidest ja puidu hingamine saavutatakse ka puitkiudu kasutades, st Ekovilla isoleermaterjaliga.

Loomulik niiskuskontroll

Õhus on niiskust, nähtamatud veeauru, mis tungib kõikjale. Siseõhu niiskus kõigub, sama on ka välisõhuga. Niiskus kipub ühtlustuma ja veeaur liigub kohta, kus seda on vähem. On võimatu takistada õhu niiskusel konstruktsiooni liikumast. Seetõttu on tark tegu valida isoleermaterjal, mis suudab töödelda ja liigutada veeauru loomulikul moel. Ekovilla isoleermaterjal koosneb puitkiust millel on mainitud võime olemas. Isegi kui puitkiu niiskusmahutavus on kõige suurem, ei salvestu niiskus kiududesse, vaid liigub suunas, milles niiskust on vähem. Isoleermaterjali sees ei tõuse seega niiskus tavatingimustes suuremaks kui välis- või siseõhu niiskus. Neis tingimustes toimib Ekovilla soojusisolatsioonina tavapäraselt.

  • Siseõhus olev veeaur võib koguneda isoleeraine orgaanilistes kiududesse ja vabaneda kiududest, kui ümbritse õhu veeaurusisaldus väheneb.
  • Konstruktsiooni pääsenud veeaur koguneb orgaanilistesse kiududesse mitte ei kondenseeru kiudude pinnale veeks ega tekita tavatingimustes niiskusprobleeme.
  • Kiudude veeaurusisaldusest sõltumata toimib isolatsioon tavapäraselt.
  • Piisav aurutihedus saavutatakse Ekovilla X5 –õhutõkkepaberiga.

Lae alla sooja, hingava ja ökoloogilise isoleerimise juhend » 

Pyydä tarjous