Select language
  • Lisäeristyksen suunnittelu
  • Lisasoojustuse planeerimine
  • Planning additional insulation
  • Planering av tilläggsisolering

Kaardistamine

Lisasoojustamine tuleb täpselt planeerida. Vanad konstruktsioonid tuleb üle vaadata ning viia objektil läbi ehitusfüüsikaline kontroll, sest näiteks konstruktsiooni sisse jäävad aurutõkkekiled, värvikihid jms tihedad pinnad võivad kiiresti põhjustada hallitus- ja pehkimiskahjustusi.

Kutsu professionaalne Ekovilla esindaja hoonet kaardistama. Lae siit alla lisasoojustuse juhend, kus on toodud illustratiivselt erinevate aastakümnete jooksul sooritatud vahelae lisasoojustused koos vajalike tööetappidega.

Lisaisolatsiooni materjalide valimine

Kui vana isolatsioon on orgaaniline (saepuru, sammal vms), siis tasub lisasoojustus teha Ekovilla isolatsioonimaterjaliga, mis on samuti orgaaniline. Seda seepärast, et vanema aja hoonetel ei kasutatud aurutõkkekihti, vaid ainult õhutihedat paberit.

Lisasoojustuse paigaldamisel vana isolatsioonikihi temperatuur tõuseb ja see suudab siduda ka rohkem niiskust. Lisasoojustuse oluline omadus on võime siduda ja loovutada niiskust nagu vana isolatsioonikiht. See väldib niiskuse kondenseerumist ning võimalike mikroobide kasvu vana orgaanilise saepuruisolatsiooni ja lisasoojustuse vahel.

Pööninguvahelae tuulutus

Tuulutusega pööninguvahelae konstruktsioonis on kattematerjali ja isolatsiooni vahel õhuruum. Õhuruum on ühenduses välisõhuga ja selle kaudu tuuldub läbi vahelae tulev niiskus välja survejõu ning tuulest tekkiva rõhuerinevuse tõttu või mõnikord ka sundventilatsiooni abil.

Viilkatusega majades tasub kasutada ära korstna mõjust tulenevat paremat tuulutust paigaldades harja kohale hoone otstesse tuulutusresti.

Tuulutuse mehaaniline parandamine võib põhjustada niiskuse kondenseerumist konstruktsiooni külmadele osadele, kui pööninguvahelae õhutõke ei ole tihe. Mida halvem on pööninguvahelae õhutihedus ja mida parem tuulutus, seda rohkem siseõhu niiskust konstruktsioonist läbi imendub. Seepärast tuleb mõnikord parandada õhutihedust kas siseviimistluse uuendamise käigus või eemaldades vana isolatsiooni ja paigaldades õhutõkke pööningu kaudu.

Pyydä tarjous