Select language
  • Ohjeet
  • Juhendid
  • Instructions
  • Instruktioner

Ekovillaga isoleerimise juhend

Ekovilla teenuste kontseptsiooni kuulub õhukindlate konstruktsioonide väljatöötamine ja juhendamine. Juhendajad aitavad ehitajatel ja projekteerijatel pöörata tähelepanu konstruktsioonide riskikohtadele ning muuta konstruktsioonisade vuugid õhukindlaks.

Oleme kogunud sellele lehele kokku Ekovilla isoleerimisega seotud juhised. Leheküljelt leiad puistevillaga isoleerimise tähelepanekuid, illustreerivaid pilte konstruktsioonidest ning paigaldusjuhendid nii plaadiga kui ka puistevillaga isoleerimiseks. Lisasoojustamise juhised on eraldi osas.

Oled oodatud tutvuma!

Pyydä tarjous