Select language
  • Kartoitus
  • Kartoitus
  • Kartoitus
  • Kartoitus

Kartoitus

Huomioitava ennen lisäeristystä

Varsinkin vanhojen kiinteistöjen ullakoille on kerätty vuosikymmenten saatossa tarpeellista ja varsinkin tarpeetonta tavaraa. Eristeiden pinnalla voi olla kattohuopaa, muovia tai jotain sel­laista, johon kosteus pääsee tiivisty­mään aiheuttaen jopa mikrobikasvus­toa.

Siksi on tärkeää suorittaa yläpohjassa tarkistus seuraavasti:

  • tarkistetaan piipun kunto
  • mikäli havaitaan halkeamia tai pahoja ra­pistumia, korjataan piippu ennen lisäeristystä
  • piipun pa­loeristys korotetaan 100 mm uuden eristepinnan yläpuolelle
  • vanhoissa taloissa on tuplamuuraus tai hiekalla täytetty laatikko; puhdistetaan piipun juuri eristeistä ja aloitetaan palovillan asennus ylä pohjan ilman- tai höyrynsu­lusta

Ullakon läpi menee useita läpivientejä, kuten piippu, antennit ja il­mastoinnin poistoputket. Huoltotoimia varten raken­netaan kunnolliset kulkusillat. Kulkusiltaa ja sen viereistä eristettä ei käytetä varastona, vaan tehdään tilan niin salliessa jonkinlai­nen käyttöullakko.

Yleisiä ongelmakohtia eristetyissä yläpohjissa

Lähde hometalkoot.fi

Puutteelliset höyrynsulut vuotavat.
Vuotoilman mukana menee kosteutta..
.. joka tiivistyy eristeisiin ja rakenteisiin
Pyydä tarjous